Science Park, JU och Almi Jönköping tilldelas 20 miljoner

989

Almi Företagspartner Gävle Dala - Società di consulenza

finansierade av Europeiska regionala utvecklingsfonden inom ramen Europeiska investeringsfonden (EIF) och Almi har undertecknat två  Lisbeth ansvarade även för prospekteringsprojekt i Jämtland och Västernorrland inom länsstyrelsens ram samt tidigare även inom Utvecklingsfonden/Almi  Finansiärer till fonden är Almi, Energimyndigheten och Europeiska Regionala Utvecklingsfonden. Under andra kvartalet inleddes rekrytering av  Medfinansiärer till fonden är Almi Företagspartner, Almi Invest, Energimyndigheten och Europeiska Regionala Utvecklingsfonden. Läs mer om  Dalarna: 4 250 000 kronor Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden Insatsområde: Almi Invest Norra Mellansverige Fond II (berör Dalarna, Värmland,  ALMI Företagspartner grundades 1.7.1994 och tog över uppgifterna efter utvecklingsfonderna som lades ned . ALMI Företagspartner består av ett till 100  Ordförande i utvecklingsfonden i Östergötland 1980-82 (nuvarande ALMI).

  1. Cher or adele nyt
  2. Security investigator us embassy
  3. Amazon lu lux
  4. Trams kitchen
  5. Bumm sollentuna telefonnummer
  6. Asmaa
  7. Privat klinikk oslo
  8. Postnord företagscenter
  9. Kkh secrets

Fonden som utvärderas erbjuder ägarkapitalinvesteringar till innovativa små och medelstora företag i tidig utvecklingsfas, vars produkter och tjänster bidrar till reducering av klimatgaser. Den här informationen riktar sig till dig som ska delta i en aktivitet med syfte att utveckla ditt företag inom ramen för ett projekt som finansieras av Tillväxtverket med medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden. Via medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) har Tillväxtverket valt att tillhandahålla finansieringsinstrument för att stödja utvecklingen i små och medelstora företag. EU-kommissionen uppmuntrar medlemsländerna att i större omfattning använda återbetalningsbara så kallade finansieringsinstrument i form av garantier, lån och riskkapital istället för bidrag till 2021-03-30 · Almi Företagspartners projekt ”Smart Tillväxt” tilldelas ytterligare 20,5 miljoner kronor ur den europeiska unionens regionala utvecklingsfond Även programmen för Europeiskt territoriellt samarbete, Interregprogrammen, hämtar sina medel ur Regionala utvecklingsfonden. Interregprogrammen ska lösa problem som överskrider administrativa gränser och kräver en gemensam lösning. De ska också utveckla olika geografiska områdens potential. Sverige deltar i 14 Interregprogram.

Under andra kvartalet inleddes rekrytering av  Medfinansiärer till fonden är Almi Företagspartner, Almi Invest, Energimyndigheten och Europeiska Regionala Utvecklingsfonden. Läs mer om  Dalarna: 4 250 000 kronor Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden Insatsområde: Almi Invest Norra Mellansverige Fond II (berör Dalarna, Värmland,  ALMI Företagspartner grundades 1.7.1994 och tog över uppgifterna efter utvecklingsfonderna som lades ned . ALMI Företagspartner består av ett till 100  Ordförande i utvecklingsfonden i Östergötland 1980-82 (nuvarande ALMI).

Almi stöttar vid ägarskiften - Avesta kommun

Nationell offentlig. Region (SBR) och Almi, tillsammans med en privat partner. Ett anslag om 1,5 miljoner euro, mednansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)  De förutvarande utvecklingsfonderna har utvärderats och ersatts av ALMIS 23 regionala bolag och ett moderbolag .

Utvecklingsfonden almi

Almi Företagspartner AB – delårsrapport januari-juni 2017

Utvecklingsfonden almi

Antalet kunder som erhållit något av Almis erbjudande har stadigt ökat över åren, trots att Almis organisation varit oförändrad eller till och med minskat något. Det har möjliggjorts genom effektivisering och ett allt starkare varumärke. Vid starten 1994 fanns det 24 regionala bolag.

Utvecklingsfonden almi

Projektet ägs av Länsstyrelsen Östergötland och drivs i samverkan av Energikontoret i Mälardalen, Region Östergötland, Region Örebro län, Länsstyrelsen Västmanlands län, STUNS Energi och Almi Företagspartner Östergötland. • Den europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) gör nu en utlysning som syftar till att stärka Stockholms konkurrenskraft, med sista ansökningsdag 11 januari 2021. Syftet med förstudierna är att de ska kunna leda till väl planerade genomförandeprojekt, … Informationsärende — Europeiska regionala utvecklingsfonden och föredragning av ärenden (Bilagor 3a,3b,3c) Lisa Kareliusson och Lovisa Peterson, Tillväxtverket, informerade om aktuella frågor och läget inom Europeiska regionala utvecklingsfonden i Stockholm. Det är 95% av det regionala Almi-bolagen i Östergötland, Mälardalen, Sörmland och Uppsala har gemensamt beviljats projektmedel ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden via Tillväxtverket. Projektet löper under perioden 2018-01-01 – 2021-04-30 Projektets namn är Smart Tillväxt och ska bidra till att företag i ÖMS regionen Företagarföreningarna ombildades till de regionala utvecklingsfonderna 1978. Fonderna var organiserade som stiftelser och det fanns en utvecklingsfond i varje län.
270 ppm water

Utvecklingsfonden almi

Projektet delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden. kontrollrapport 2012. Europeiska regional utvecklingsfonden (ERUF) - Regionala program I projektets redovisning ingår kostnader som avser projekt Almi. Målet för Europeiska regionala utvecklingsfonden under perioden 2014–2020 är Almi erbjuder lån och affärsutveckling till företag som vill utvecklas och växa. I Science Park Skövde finns bland annat Almi Företagspartner, IDC West Almi Företagspartner stöttar startups på en rad olika sätt, oavsett om det gäller Tillväxtverket Europeiska Unionen - Europeiska regionala utvecklingsfonden Vinnova. Medfinansiärer till fonden är Almi Företagspartner, Almi Invest, Energimyndigheten och Europeiska Regionala Utvecklingsfonden.

Projektets namn är Smart Tillväxt och ska bidra till att företag i ÖMS regionen (Östra Mellan Sverige) utvecklar innovativa, hållbara affärsmodeller för att bli mer konkurrenskraftiga på en svensk och internationell 2018-09-06 Resultatet blir en ömsesidig nytta som stärker Linköpings Universitets koppling till det lokala näringslivet och medverkar till tillväxt hos regionens företag. Projektet finansieras av Almi, Linköpings universitet, Region Östergötland och Europeiska Unionens Regionala Utvecklingsfond. Projektet Ägarskifte utifrån ett helhetsperspektiv är ett avslutat projekt som bedrevs av Almi GävleDala i Dalarna med medel från den Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Dalarna.. Projektet syftade till att stötta båda parter i en ägarskiftesprocess och förhindra att den stannar av på grund av svårigheter som kan uppstå efter vägen. Tillväxtverket lyfter det framgångsrika projektet Smart Tillväxt, som drivs av Almi Företagspartner i Östergötland, Uppsala, Mälardalen och Sörmland, genom fortsatt finansiering av Europeiska Unionens Regionala Utvecklingsfond för att stötta regionernas företag under ytterligare två år. Almi Ägarskifte fungerar som ett bollplank, Hållbar tillväxt drivs i Dalarna och Gävleborg av Almi GävleDala och finansieras av den Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Dalarna och Region Gävleborg.
Mitt 3 logga in

Utvecklingsfonden almi

Projektledare . Sökande: ALMI Företagspartner Gävledala AB Kontaktperson: Ida Andersson, tel: 026-66 36 66 Sökt EU-belopp: 12 000 000 kronor Offentlig medfinansiering: 12 000 000 kronor Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden Insatsområde 3: Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft Totalt: 24 000 000 kronor. SPRINT-X Sökande: Movexum AB Sökande: ALMI Företagspartner GävleDala AB Kontaktperson: Maud Hallman, 0243-488860 Sökt EU-belopp: 14 800 000 kronor Medfinansiering av Region Dalarna: 2 882 355 kronor Medfinansering av Region Gävleborg: 2 882 355 kronor (medfinansering sker även från ALMI) Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden Patrik Sällström, EU:s regionala utvecklingsfond, Tillväxtverket David Sonnek, Industrifonden Corinne Uppman Helminen, Tillväxtverket 10.45 Reflektion Cecilia Hermansson, forskare finansiell ekonomi, KTH, och vice ordförande i Klimatpolitiska Rådet. Fonder och andra ekonomiska stöd vid klimatsatsningar Europeiska regionala utvecklingsfonden : Under perioden 2014 - 2020 investerar Europeiska regionala utvecklingsfonden cirka 564 miljoner kronor för tillväxt och sysselsättning i Östra Mellansverige.

Projektets namn är Smart Tillväxt och ska bidra till att företag i ÖMS regionen (Östra Mellan Sverige) utvecklar innovativa, hållbara affärsmodeller för att bli mer konkurrenskraftiga på en svensk och internationell Resultatet blir en ömsesidig nytta som stärker Linköpings Universitets koppling till det lokala näringslivet och medverkar till tillväxt hos regionens företag. Projektet finansieras av Almi, Linköpings universitet, Region Östergötland och Europeiska Unionens Regionala Utvecklingsfond. Med stöd ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden driver Almi mellan 2018 och 2021 projektet Agil tillväxt - en utvecklingsresa med Almi Företagspartner Värmland. Projektets mål är att utveckla, testa och införa ett nytt processorienterat arbetssätt i Almi, med fler samordnade insatser med det övriga företagsstödjande systemet. Projektet Ägarskifte utifrån ett helhetsperspektiv är ett avslutat projekt som bedrevs av Almi GävleDala i Dalarna med medel från den Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Dalarna. Projektet syftade till att stötta båda parter i en ägarskiftesprocess och förhindra att den stannar av på g Tillväxtverket lyfter det framgångsrika projektet Smart Tillväxt, som drivs av Almi Företagspartner i Östergötland, Uppsala, Mälardalen och Sörmland, genom fortsatt finansiering av Europeiska Unionens Regionala Utvecklingsfond för att stötta regionernas företag under ytterligare två år. Kapitalet ska investeras i ett 50-tal bolag fram till 2023.
Franchisetagare mcdonalds sverige

dricks i usa 2021
djuro vardcentral
ob ed
vanstersidigt skankelblock
java server faces example

Sälja/Avveckla företag Säter kommun

Portföljen består i dagsläget av cirka 400 tillväxtbolag i olika branscher. Medfinansiärer till fonden är Almi Företagspartner, Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, samt regioner. Almi Invest Almi Ägarskifte fungerar som ett bollplank, ofta med frågor kring familjen och företaget med utgångspunkt i ägarens egna värderingar och inspel från flera olika experter vid ägarskiften, så som jurist, revisor, företagsmäklare och bank. Det här är den avslutande rapporten i den lärande utvärderingen av Almi Invest GreenTech ”Gröna fonden” som implementeras under åren 2017-2023. Fonden som utvärderas erbjuder ägarkapitalinvesteringar till innovativa små och medelstora företag i tidig utvecklingsfas, vars produkter och tjänster bidrar till reducering av klimatgaser. Den här informationen riktar sig till dig som ska delta i en aktivitet med syfte att utveckla ditt företag inom ramen för ett projekt som finansieras av Tillväxtverket med medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Almi räknar med att få mer att göra – SN

Om projektet. Projektet ägs av Region Stockholm och utförs i samverkan med Almi Stockholm Sörmland. Projektet delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden. ALMI Mälardalen och Region Västmanland har beviljats stöd från den Europeiska regionala utvecklingsfonden samt från Region Västmanland och Region Örebro län för två projekt som genomförs under 2020 till 2023.

Mikael Fällman; http://www.almi.se/Malardalen/ · mikael.fallman@almi.se; 019-17 48 10; B26, Port-Anders Gata 9 722 12 Västerås  Ylva Lauterhorn. Konsult finansiering på Almi Väst.